Dla Pacjenta - Omega RTG

Przejdź do treści

Dla Pacjenta

Czym jest badanie CBCT?

Tomografia wiązki stożkowej, w skrócie CBCT (ang. cone beam computed tomography) jest to odmiana konwencjonalnej TK, stworzona dla stomatologii. Jest to szybsza i bezpieczniejsza metoda, umożliwiająca obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania.
Skutkuje to mniejszą dawką promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Jak przebiega badanie/czy jest bolesne?
Badanie dla Pacjenta jest całkowicie bezbolesne i trwa zaledwie od kilku do kilkunastu sekund. Pacjent musi zdjąć wszelką biżuterię z twarzy i okolic, następnie operator zakłada Pacjentowi fartuch i prosi aby stanął w wyznaczonym miejscu, gdzie Pacjent pozostaje w bezruchu.
Czy badanie CBCT jest bezpieczne?
Badanie to jest w pełni bezpieczne. Dawka promieniowania, jaką Pacjent otrzymuje jest około 8 – krotnie mniejsza niż przelot samolotem z Los Angeles do New York, a także ok 15 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej TK. Należy również podkreślić, iż Pacjent dodatkowo zostaje zabezpieczony poprzez nałożenie specjalnego ołowianego fartucha ochronnego.

Czy istnieją przeciwwskazania do wykonania badań radiologicznych?
Głównym przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia jest ciąża, gdyż rozwijający się płód wykazuje szczególną wrażliwość na promieniowanie jonizujące. Jeśli więc istnieje choć podejrzenie ciąży, Pacjentka musi koniecznie poinformować o tym operatora przed przystąpieniem do badania.

W jakiej formie Pacjent otrzyma od nas wynik badania?
Wynik badania tomograficznego, ze względu na obraz trójwymiarowy Pacjent otrzyma na płycie CD wraz z załączonym programem do odtwarzania na każdym komputerze oraz z instrukcją instalacji i obsługi programu. Natomiast wyniki pozostałych badań w zależności od życzenia Pacjenta – na płycie CD, w formie wydruku na profesjonalnej kliszy rentgenowskiej lub przesłania pliku pocztą elektroniczną.
Wróć do spisu treści